Ontwikkelen integraal managementsysteem: Geerdink

In 2013 heb ik de KVGM afdeling van Geerdink begeleidt met het ontwikkelen van een integraal managementsysteem voor twee bedrijven: Geerdink & Enigma. Dit managementsysteem diende diverse normen te omvatten waaronder; VCA P, ISO 9001 en 14001, OHSAS 18001 en de BRL 7000/7001. Samen met de collega’s van de afdeling KVGM is het totale handboek opgezet. De basis voor dit handboek was niet de normering maar hoe de mensen het werk uitvoeren en dat terugkoppelen aan de norm.

  • Alle processen geanalyseerd en uitgewerkt in stroomschema’s, procedures en instructies;
  • Meegekeken met de uitvoering van de werkzaamheden en de borging van veiligheid binnen de werkzaamheden en binnen het nieuwe managementsysteem;
  • Tips, tricks en tools aangereikt om meer grip te krijgen op de diverse werkprocessen en meer structuur te genereren;
  • Intensieve begeleiding en coaching van de nieuwe KVGM manager.

CR 8 PRIDE

  • Coaching

  • Process Improvement

  • Procedures & Instructies

CR 8 QUALITY

  • Normeringen

  • Audits

  • Certificering

Ghislaine heeft bij Geerdink in 2012 een mentorrol vervuld om mij het vak van KVGM-manager aan te leren. Gezamenlijk hebben we het managementhandboek volgens de normen VCA, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en BRL 7000 opgezet in een integraal systeem. Hierbij hebben we de processen benaderd vanuit de gebruiker. Ghislaine stelt als geen ander de praktijk als basis voor de processen en integreert de normelementen in de dagelijkse praktijk. Zij heeft mij altijd geïnspireerd en weten te motiveren zodat ik meer uit mezelf kon halen, dan ikzelf gedacht had.

Frits CarleburKVGM Manager