Proces werkvergunningen: ECT

In het 2019 begeleid ik afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het wergkvergunningenproces De begeleiding is ingezet om meer en eenduidige structuur in de diverse werkprocessen te realiseren. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor het verwerken en uitgeven van vergunningen, en de daarvoor benodigde LOTO’s (veiligstellingen).

  • Meegekeken met de uitvoering van de werkzaamheden en de borging van veiligheid binnen de werkzaamheden;
  • Is samenwerking met de medewerkers diverse processen geanalyseerd met behulp van data;
  • Tips, tricks en tools aangereikt om meer grip te krijgen op de diverse werkprocessen en meer structuur te genereren in het werk.
  • Intensieve begeleiding en coaching van de medewerkers.

CR 8 PRIDE

  • Process Improvement

  • Development

  • Procedures & Instructies

CR 8 SAFETY

  • Lock Out - Tag Out

  • Hijswerkzaamheden

  • Besloten ruimte